Linia diagnostyczna

„Uruchomienie innowacyjnej stacji diagnostycznej w celu rozwoju firmy i dywersyfikacji oferowanych usług”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa.

Przedsiębiorstwo EuropeGAS Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, O Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa, na realizację projektu pt.:

Umowa nr: UDA-RPPD.01.04.02-20-027/11, wniosek nr: WND-RPPD.01.04.02-20-027/11.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Instytucja Zarządzająca RPOWP

Recommended Posts