Wdrożenie systemu B2B

Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych w firmie Europegas

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość.

Umowa nr: UDA-POIG.08.02.00-20-014/14-00, wniosek nr: WND-POIG.08.02.00-20-014/14

Przedsiębiorstwo EuropeGAS Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie na inwestycję w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B ósmej osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Celem projektu „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych w firmie EuropeGAS Sp. z o.o.” jest wdrożenie platformy B2B w przedsiębiorstwie EuropeGAS Sp. z o.o.

Platforma B2B będzie zintegrowana z wykorzystywanym w firmie systemem informatycznym Comarch ERP oraz dostępna dla partnerów biznesowych Wnioskodawcy jako aplikacja w przeglądarce internetowej, do której będą mogli się logować. Z uwagi na to realizacja projektu nie zakłada konieczności dostosowywania infrastruktury informatycznej partnerów biznesowych Wnioskodawcy. Możliwość rozszerzania sieci kontrahentów oraz wzbogacania platformy B2B o nowe funkcjonalności jest więc w zasadzie nieograniczona. Jedynym wymogiem jest dostąp do sieci Internet. Minimalne warunki dostępu partnerów biznesowych firmy EuropeGAS Sp. z o.o. do platformy B2B oraz jej pełna funkcjonalność w kilku wersjach językowych gwarantuje jej zasiąg międzynarodowy w kwestii nawiązywania współpracy z kontrahentami.

Konkretnej grupie partnerów handlowych firmy dedykowane będą odpowiednie funkcjonalności. System obsługując platformę B2B będzie się składać z dwóch modułów: Strefa Kontrahenta, Strefa Administratora. Dzięki czemu zautomatyzowane zostaną procesy składania zamówień oraz nadzoru realizacji zamówień.

Projekt przewiduje zastosowanie rozwiązań technicznych takich jak: WEB Serwisy, funkcje XML, EDI, podpis elektroniczny.

Ponadto w ramach realizacji B2B, EuropeGAS świadczyć będzie na rzecz partnerów biznesowych zaawansowaną usługę elektroniczną w formule Software-as-a-Service, pełniącą rolę wirtualnego doradcy wspierającego użytkownika w zakresie poprawnego wyboru planowanych do zakupu komponentów i podzespołów tak, aby były one ze sobą kompatybilne. W szczególności usługa będzie przydatna w przypadku komponentów jako części zamiennych/serwisowych. Dzięki zaawansowanym strukturom danych będzie w stanie przeanalizować i zweryfikować kompatybilność danego komponentu z posiadaną przez użytkownika instalacją, składającą się z wielu elementów, których prawidłowa współpraca decyduje o bezpieczeństwie użytkowania. W ramach e-usługi realizowanej w formule SaaS, użytkownik będzie miał możliwość skorzystania z wiedzy eksperckiej EuropeGAS w sposób w pełni zautomatyzowany poprzez interfejs do nowej platformy B2B.

Warto dofinansowania projektu wynosi: 561.615,10 PLN

Recommended Posts